خرید اقساطی

فروشگاه اینترنتی اوپاکالا

logo لطفا منتظر بمانید...

خرید اقساطی

 

راهنمای خرید اقساطی و تکمیل مدارک در سامانه اوپاکالا

 راهنمای خرید :

* پرسنل سازمانها، ارگانها، مراکز نظامی، شرکتهای دولتی و خصوصی طرف قرارداد با اوپاکالا امکان خرید اقساطی را دارند.

مبلغ اعتبار اعطایی در حالت بدون ضامن .........  و در حالت با ضامن ......... می باشد.

 

پرسنل (رسمی ، پیمانی ، آزمایشی و بازنشسته) که فاقد بدهی معوق بانکی یا چک برگشتی باشند این امکان را دارند که بدون ضامن خرید نمایند و سایر متقاضیان می بایست با ضامن خرید خود را انجام دهند.

ضامن باید پرسنل (رسمی ، پیمانی ، آزمایشی و بازنشسته) سازمان های طرف قرداد با اوپاکالا بوده که استعلام بانکی آنها بدهی معوق یا چک برگشتی نداشته باشد.

فرایند استعلام بدهی معوق و اعتباری خریدار و ضامن از طریق سامانه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  انجام می گیرد و در صورت عدم تسویه حساب به موقع اقساط خرید، استعلام بانکی مورد نظر تایید نمی گردد.

* برای خرید های با ضامن وخرید های بدون ضامن ، هزینه اعتبارسنجی و تشکیل پرونده طبق آیین نامه رسمی اوپاکالا بوده  که به مبلغ اقساط اضافه می شود.

* در صورت ثبت اطلاعات درگاه توسط کارشناسان پشتیبان اوپاکالا ، مبلغ کارمزد طبق آیین نامه های رسمی اوپاکالا به مبلغ اقساط اضافه می شود.

* شماره همراه خریدار و ضامن بایستی با کد ملی آن ها مطابقت داشته باشد.

 مراحل خرید :

* ثبت سفارش در سایت اوپا کالا

* پیگیری مراحل خرید اقساطی در سایت اوپا کالا(پروفایل شخصی/سفارشات من)